אני מאשר/ת לסאל שוקי הון סוכנות לביטוח
או מי מטעמו לחזור אליי בהצעה לביטוח